This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Visning af Billeder på Fuld Skærm

For at få vist billederne på fuld skærm skal du trykke på .

Du kan se flere billeder ved at trykke selektoren til venstre eller højre eller ved at dreje fokusringen. Tryk på selektoren, eller drej ringen mod højre for at se billederne i den rækkefølge, de er taget, og mod venstre for at se billederne i omvendt rækkefølge. Hold selektoren nede for hurtigt at bladre frem til det ønskede billede.

Billeder taget med andre kameraer indikeres af ikonet (”gavebillede”) under afspilning. Disse billeder vises muligvis ikke korrekt og kan måske ikke vises ved hjælp af afspilningszoom.

Favoritter: Klassificering af billeder

For at vurdere det aktuelle billede skal du trykke på DISP/BACK og trykke vælgeren op og ned for at vælge fra nul til fem stjerner.


Visning af billedinformation

Billedinformationsvisningen ændres, hver gang vælgeren trykkes op.

Grundlæggende data

Infovisning 1

Infovisning 2

Tryk selektoren til venstre eller højre, eller drej fokusringen for at få vist andre billeder.

Zoom ind på fokuspunktet

Tryk midt på kommandohjulet for at zoome ind på fokuspunktet. Tryk midt på kommandohjulet igen for at vende tilbage til fuldskærmsvisning.


Afspilningszoom

Drej kommandohjulet til højre for at zoome ind på det aktuelle billede, til venstre for at zoome ud (for at se flere billeder, rotér kommandohjulet til venstre, mens billedet vises i fuld størrelse). Tryk på DISP/BACK eller MENU/OK for at afslutte zoom.

Zoomindikator

Drej til højre

Drej til venstre

Det maksimale zoomforhold varierer med billedstørrelsen. Afspilningszoom er ikke tilgængeligt med beskårne eller størrelsestilpassede kopier gemt ved størrelse .


Navigationsruden

Når billedet zoomes ind, kan du anvende selektoren til at få vist områder af billedet, der ikke aktuelt er synlige i visningen.

Navigationsruden viser den del af billedet, der aktuelt vises.


Multibilledvisning

For at ændre antallet af billeder, der vises, skal du dreje kommandohjulet til venstre, når et billede vises i fuldskærmsvisning.

 

Drej til venstre for at se flere billeder.

Drej til højre for at se færre billeder.

Brug vælgeren til at markere billeder, og tryk på MENU/OK for at se det markerede billede på fuld skærm (for at zoome ind på det valgte billede, skal du dreje kommandohjulet mod højre, når billedet vises på fuld skærm). I ni- og hundredebilledvisningen skal du trykke selektoren op eller ned for at se flere billeder.