This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Justér indstillingerne for intervaloptagelse.

  1. Vælg INTERVAL-TIMEROPTAG. i optagemenuen for at få vist indstillingerne for intervaloptagelse.

  2. Anvend vælgeren til at vælge intervallet og antal billeder. Tryk på MENU/OK for at fortsætte.

  3. Anvend vælgeren til at vælge starttidspunktet, og tryk på MENU/OK. Optagelse starter automatisk.

Intervaloptagelse kan ikke bruges under panorama- eller multieksponeringsoptagelse. I serietilstand bliver kun ét billede taget, hver gang lukkeren udløses.


Det anbefales at anvende et stativ.

Kontrollér batteriniveauet før start.

Visningen slukkes mellem billeder og tændes et par sekunder, før det næste billede tages. Visningen kan til hver en tid aktiveres ved at trykke udløserknappen helt ned.