This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Justér filmindstillingerne.

FILMTILSTAND

Vælg en billedstørrelse og -hastighed til film.

FILM ISO

Vælg følsomhed for filmoptagelse.

FILM ISO påvirker ikke indstillingen valgt for optagelse af billeder.

MIK.-NIVEAUJUST.

Justér mikrofonens niveau for optagelse.


MIK/FJERN-UDLØSN.

Angiv, om enheden tilsluttet til mikrofon-/fjernbetjeningsstikket er en mikrofon eller en fjernbetjening.