This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Vælg de punkter, der vises i hurtigmenuen.

 1. Få vist opsætningsmenuen, og vælg REDIGER/GEM HURTIGMENU.

 2. Markér det punkt, du ønsker at ændre, og tryk på MENU/OK. Du får følgende valg af elementer at tildele den valgte position i hurtigmenuen.

  • VÆLG CUSTOM INDS.
  • ISO
  • DYNAMISK OMFANG
  • HVIDBALANCE
  • STØJREDUKTION
  • BILLEDSTØRRELSE
  • BILLEDKVALITET
  • FILMSIMULERING
  • HØJLYSTONE
  • SKYGGETONE
  • FARVE
  • SKARPHED
  • SELVUDLØSER
  • ANSIGTSREGISTRERING
  • LYSMÅLING
  • AF-TILSTAND
  • BLITZTILSTAND
  • BLITZKOMPENSATION
  • MF-HJÆLP
  • FILMTILSTAND
  • FILM ISO
  • MIK.-NIVEAUJUST.
  • STILLE-TILSTAND
  • EVF/LCD-LYSSTYRKE
  • EVF/LCD-FARVE
  • AVANCERET FILTER
  • KONVERTERINGSOBJEKTIV
  • LUKKERTYPE
  • ND FILTER

  Vælg INGEN for intet element at tildele til den valgte position.

  Når der er valgt VÆLG CUSTOM INDS., viser hurtigmenuen de aktuelle indstillinger som BASE.

 3. Markér det ønskede element, og tryk på MENU/OK for at tildele det til den valgte position i hurtigmenuen.