This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Justér farverne, så de passer til lyskilden.

 1. Vælg HVIDBALANCE i optagemenuen.

 2. Tryk selektoren op eller ned for at markere den ønskede indstilling.

  AUTO
  Hvidbalance justeres automatisk.
  Mål en værdi for hvidbalance.
  Vælg en farvetemperatur.
  For motiver i direkte sollys.
  For motiver i skyggen.
  Anvendes under fluorescerende ”dagslys”.
  Anvendes under fluorescerende ”varmt, hvidt” lys.
  Anvendes under fluorescerende ”koldt, hvidt” lys.
  Anvendes under glødelampebelysning.
  Reducerer det blå skær, der typisk ses ved undervandsbelysning.

 3. Tryk på MENU/OK. Dialogboksen indikeret nedenfor vises; anvend vælgeren til at finindstille hvidbalancen, og tryk på MENU/OK for at vælge, eller tryk på DISP/BACK for at afslutte uden finindstilling.

Resultaterne varierer alt efter optageforholdene. Afspil billederne efter fotografering for at kontrollere farverne.

Brugertilpasset hvidbalance

Vælg for at justere hvidbalancen for usædvanlige lysforhold. Indstillingerne for måling af hvidbalance vises; komponér en hvid genstand, så den udfylder visningen, og tryk udløserknappen helt ned for at måle hvidbalancen (for at vælge den nyeste brugerdefinerede værdi og afslutte uden at måle hvidbalancen skal du trykke på DISP/BACK, eller trykke på MENU/OK for at få vist den allernyeste værdi og få vist dialogboksen for finindstilling).

 • Hvis ”GENNEMFØRT!” vises, skal du trykke på MENU/OK for at indstille hvidbalancen til den målte værdi.
 • Hvis ”UNDER” vises, skal du øge eksponeringskompensationen og prøve igen.
 • Hvis ”OVER” vises, skal du sænke eksponeringskompensationen og prøve igen.

Farvetemperatur

Farvetemperatur er en objektiv måleenhed for en lyskildes farve, udtrykt i Kelvin (K). Lyskilder med en farvetemperatur tæt på den, der er i direkte sollys fremstår hvide; lyskilder med en lavere farvetemperatur har et gult eller rødt skær, mens lyskilder med en højere farvetemperatur har et blåligt skær. Du kan tilpasse farvetemperaturen til lyskilden som vist i følgende tabel eller vælge indstillinger, der afviger markant fra lyskildens farve for at gøre billederne ”varmere” eller ”køligere”.

Vælges til mere rødlige lyskilder eller ”køligere” billeder

Vælges til mere blålige lyskilder eller ”varmere” billeder

2000 K
Levende lys

5000 K
Direkte sollys

15000 K
Blå himmel

 

Solnedgang/solopgang

Skygge