This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Dette afsnit beskriver, hvordan du tager billeder ved hjælp af program AE (P-tilstand).

 1. Justér indstillinger for program AE.

  Lukkertid: Vælg A (auto)

  Eksponeringskompensation: Vælg ±0

  Fokustilstand: Vælg S (enkelt AF)

  Blænde: Vælg A (auto)


  Bekræft at P vises på skærmen.

  OVF

  EVF/LCD

  Valg af søgervisning

  Anvend søgerselektoren til at skifte mellem visningerne for den optiske søger (OVF) og den elektroniske søger (EVF).

 2. Klargør kameraet.

  Hold kameraet roligt med begge hænder, og hold albuerne ind til siden. Rystende eller urolige hænder kan gøre dine billeder slørede.

  For at undgå billeder, der er ude af fokus eller for mørke (undereksponerede), skal du holde fingre og andre genstande væk fra objektivet og flashen.

 3. Fokusér.

  Komponér billedet med dit motiv midt i visningen, og tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.

  Hvis kameraet er i stand til at fokusere, bipper det to gange, og fokusområdet lyser grønt. Fokus og eksponering låser, når udløserknappen trykkes halvt ned.

  Hvis kameraet er ude af stand til at fokusere, bliver fokusfeltet rødt, og vises. Hvis motivet er tæt på kameraet, skal du vælge makrotilstand og prøve igen.

  OVF

  EVF/LCD

  Hvis motivet er dårligt belyst, lyser AF-hjælpelyset muligvis.


 4. Optag.

  Tryk forsigtigt udløserknappen helt ned for at tage billedet.

  Blitzen går muligvis af, hvis belysningen er dårlig. Du kan ændre kameraindstillingerne for at hindre blitzen i at gå af.