This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Hver enkelt af funktionsknapperne kan tildeles én vilkårlig af nedenfor anførte funktioner. Valgmulighederne for det valgte punkt kan derefter vises ved at trykke på knappen. For at vælge funktioner til funktionsknapperne skal du trykke på knappen DISP/BACK, indtil valgmulighederne for funktionsindstillingerne vises, derefter markere den ønskede knap og trykke vælgeren til højre.

 • AVANCERET FILTER
 • MULTI EKSP.
 • MAKRO
 • VIS DOF
 • ISO
 • SELVUDLØSER
 • BILLEDSTØRRELSE
 • BILLEDKVALITET
 • DYNAMISK OMFANG
 • FILMSIMULERING
 • HVIDBALANCE
 • ND FILTER
 • LYSMÅLING
 • AF-TILSTAND
 • FOKUSOMRÅDE
 • KORRIGERET AF-RAMME
 • BLITZTILSTAND
 • BLITZKOMPENSATION
 • VÆLG CUSTOM INDS.
 • FILM
 • ANSIGTSREGISTRERING
 • FORHÅNDSVIS BILLEDEFFEKT
 • HØJ YDEEVNE
 • RAW
 • TRÅDLØS KOMM.
 • KONVERTERINGSOBJEKTIV
 • LUKKERTYPE

Du kan også anvende indstillingen FUNKT.INDS. (Fn) i optagemenuen til at vælge funktioner for funktionsknapperne.

Du kan også få vist indstillingerne for én af funktionsknapperne ved at trykke på knappen og holde den nede.