This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Anvend søgervælgeren til at skifte mellem visningen for den elektroniske søger (EVF), den optiske søger (OVF) og den dobbelte visning for optisk søger/elektronisk afstandsmåler (ERF).

Drej vælgeren som vist for at vælge mellem følgende visninger:

EVF

OVF

ERF (dobbeltvisning)


Den hybride søger (EVF/OVF/ERF)

Funktionerne i de forskellige visninger beskrives herunder.

Visning Beskrivelse
OVF Den optiske visning er skarp og fri for slør, så dit motivs udtryk altid er synligt. Desuden viser OVF området lige uden for billedet og gør det lettere at komponere billeder hurtigt. Idet søgervinduet er placeret en smule væk fra objektivet, kan det synlige område på billederne variere lidt fra visningen i søgeren på grund af parallaksen.
EVF Live View-visningen giver dig et eksempel på det endelige billede (herunder dybdeskarphed, fokus, eksponering og hvidbalance) med nøjagtigt den samme billeddækning.
ERF
(dobbeltvisning)
Som for den optiske søger, men med eksempelvisning af fokus. En forstørret visning af den aktuelle fokusposition ses i visningens nederste højre hjørne.

Lysstyrken og klarheden på EVF og LCD-skærmen kan justeres ved hjælp af indstillingerne SKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.