This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Opret en lille kopi af det aktuelle billede.

  1. Få vist det ønskede billede.

  2. Vælg BESKÆR BILLEDE i afspilningsmenuen.

  3. Anvend vælgeren og kommandohjulet til at vælge beskæring.

  4. Tryk på MENU/OK for at få vist en dialogboks for bekræftelse.

  5. Tryk på MENU/OK igen for at gemme den beskårne kopi som en separat fil.

Store beskæringer giver store billeder; alle kopier har et skærmformat på 3 : 2. Hvis størrelsen på den endelige kopi bliver , vises JA med gult.

Intelligent ansigtsregistrering

Hvis billedet blev taget med Intelligent ansigtsregistrering, vises på skærmen. Tryk vælgeren ned for at zoome ind på det valgte ansigt.