This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Vælg, hvilke funktioner, knapperne Fn skal have.

 1. Få vist optagemenuen, og vælg FUNKT.INDS. (Fn).

 2. Tryk vælgeren op eller ned for at markere den ønskede knap, og tryk på MENU/OK for at vælge. Du får følgende valg af funktioner at tildele den valgte knap.

  • AVANCERET FILTER
  • MULTI EKSP.
  • MAKRO
  • VIS DOF
  • ISO
  • SELVUDLØSER
  • BILLEDSTØRRELSE
  • BILLEDKVALITET
  • DYNAMISK OMFANG
  • FILMSIMULERING
  • HVIDBALANCE
  • ND FILTER
  • LYSMÅLING
  • AF-TILSTAND
  • FOKUSOMRÅDE
  • KORRIGERET AF-RAMME
  • BLITZTILSTAND
  • BLITZKOMPENSATION
  • VÆLG CUSTOM INDS.
  • FILM
  • ANSIGTSREGISTRERING
  • FORHÅNDSVIS BILLEDEFFEKT
  • HØJ YDEEVNE
  • RAW
  • TRÅDLØS KOMM.
  • KONVERTERINGSOBJEKTIV
  • LUKKERTYPE

  Vælg INGEN for ingen funktion at tildele til den valgte knap.

 3. Markér den ønskede funktion, og tryk på MENU/OK for at tildele den til den valgte knap.