This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Nulstil menuindstillingerne for optagelse og opsætning til standardindstillingerne.

  1. Vælg NULSTIL i afspilningsmenuen.

  2. Markér den ønskede indstilling, og tryk vælgeren til højre.

  3. Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér OK, og tryk på MENU/OK.

DATO/TID, TIDSFORSKEL, LUKKERANTAL, indstillingerne for brugerdefineret hvidbalance, trådløst netværk og PC-autolagring samt brugerindstillingssæt oprettet ved hjælp af RED./GEM CUSTOM påvirkes ikke.