This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Justér lydindstillingerne.

LYDSTYRKE

Justér styrken af lydene produceret ved betjening af kameraets knapper. Vælg (lydløs) for at deaktivere knappernes lyde.

LUKKERLYDSTYRKEE

Justér styrken af lydene produceret ved lukkerudløsning. Vælg (lydløs) for at deaktivere lukkerlyden.

LUKKERLYD

Vælg lyd for lukkeren.

AFSPILN.LYDST.

Justér lydstyrken for afspilning af video.