This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Indikatorlampen viser kamerastatus som følger:

Lyser grønt
Fokus er låst.
Blinker grønt
Advarsel om slør, fokus eller eksponering. Der kan tages billeder.
Blinker grønt og orange
Optagelse af billeder. Der kan tages flere billeder.
Lyser orange
Optagelse af billeder. Der kan ikke tages flere billeder på dette tidspunkt.
Blinker orange
Blitzen lader op; blitzen går ikke af, når der tages et billede.
Blinker rødt
Objektiv- eller hukommelsesfejl.

Der kan også forekomme advarsler i visningen.

Indikatorlampen slukker, når søgeren er i brug.

Status for opladning af batteri

Hvis kameraet tilsluttes til en computer for opladning af batteriet, viser indikatorlampen status for opladning, når kameraet er slukket.

Indikatorlampe Batteristatus
Til Batteri oplades.
Fra Opladning fuldført.
Blinker Batterifejl.