This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Hvis AE/AF-LÅS T. TRYK er valgt, låses eksponering og/eller fokus, mens der trykkes på knappen AEL/AFL. Hvis AE/AF-LÅS Til/Fra er valgt, låses eksponering og/eller fokus, når der trykkes på knappen AEL/AFL og forbliver låst, indtil der trykkes på knappen igen.