This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Anvend fokustilstandsvælgeren til at vælge, hvordan kameraet fokuserer.

M (manuel)
Fokusér manuelt. Anvendes, hvis kameraet har problemer med at fokusere ved hjælp af autofokus, eller du bevidst ønsker at tage billeder, der ikke er i fokus.
C (kontin. AF)
Fokus justeres kontinuerligt for at afspejle ændringer i afstanden til motivet, mens udløserknappen trykkes halvt ned. Anvendes til motiver i bevægelse.
S (enkelt AF)
Fokus låser, mens udløserknappen trykkes halvt ned. Vælges til stationære motiver.

Hvis TIL er valgt for AUTOFOKUS-INDSTIL. > FØR-AF i optagemenuen, justeres fokus kontinuerligt i S- og C-tilstand, selvom udløserknappen ikke er trykket ned.

Fokusindikatoren

Fokusindikatoren bliver grøn, når motivet er i fokus, og blinker hvidt, når kameraet er ude af stand til at fokusere. Parenteser (”( )”) indikerer, at kameraet fokuserer og vises kontinuerligt i tilstanden C. vises i manuel fokustilstand.

Kontrol af fokus

For at zoome ind på det aktive fokusfeltområde for præcist fokus skal du trykke midt på kommandohjulet. Tryk igen på kommandohjulet for at annullere zoom.

I fokustilstand S er fokuskontrol tilgængelig når OMRÅDE er valgt for AUTOFOKUS-INDSTIL. > AF-TILSTAND i optagemenuen.

Fokuskontrol er ikke tilgængelig, når der er valgt TIL for AUTOFOKUS-INDSTIL. > FØR-AF i fokustilstand C.