This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Fabriksindstillingerne for indstillingerne i optagemenuerne opstilles nedenfor.

Du kan gendanne disse indstillinger ved hjælp af indstillingen NULSTIL > OPTAGEMENUNULSTILLING i opsætningsmenuen.

AUTOFOKUS-INDSTIL.
  MAKRO FRA
  UDLØSER/FOKUSPRIORITET
    AF-S-PRIORITETSVALG UDLØSER
    AF-C-PRIORITETSVALG UDLØSER
  ØJEBLIKKELIG AF-INDST. AF-S
  AF-TILSTAND OMRÅDE
  ANSIGTSREGISTRERING FRA
  FØR-AF FRA
  AF-HJÆLPELYS TIL
  KORRIGERET AF-RAMME FRA
ISO 200
BILLEDSTØRRELSE 3:2
BILLEDKVALITET FINE
DYNAMISK OMFANG 100%
FILMSIMULERING PROVIA/STANDARD
FILMSIMULERINGSBKT.
  FILM 1 PROVIA/STANDARD
  FILM 2 Velvia/LEVENDE
  FILM 3 ASTIA/BLØD
ND FILTER FRA
FARVE (0) STANDARD
SKARPHED (0) STANDARD
HØJLYSTONE (0) STANDARD
SKYGGETONE (0) STANDARD
STØJREDUKTION (0) STANDARD
LANG EKSPONERING – SR TIL
HVIDBALANCE AUTO
FUNKT.INDS. (Fn)
 

Fn1

FILM
  Fn2 MAKRO
  Fn3 FILMSIMULERING
  Fn4 HVIDBALANCE
  Fn5 FOKUSOMRÅDE
  Fn6 LYSMÅLING
  Fn7 TRÅDLØS KOMM.
VIS CUSTOM INDSTIL.
(OVF, EVF/LCD)

GUIDE INDRAMNING

ELEKTRONISK NIVEAU

AF-AFSTANDSINDIKATOR

MF-AFSTANDSINDIKATOR

HISTOGRAM

BLÆNDE/S-HASTIG./ISO

EKSP. KOMPENSATION

LYSMÅLING

BLITZ

HVIDBALANCE

FILMSIMULERING

DYNAMISK OMFANG

BILLEDER TILBAGE

BILLEDSTØR./-KVAL.

FILMTILSTAND OG OPTAGETID (EVF/LCD)

FILMTILSTAND OG OPTAGETID (OVF)

BATTERINIVEAU

KONVERTERINGSOBJEKTIV FRA
MF-HJÆLP STANDARD
AVANCERET FILTER FRA
SELVUDLØSER FRA
AE/AF-LÅSTILST. AE/AF-LÅS T. TRYK
AE/AF-LÅS-KNAP KUN AE-LÅS
LYSMÅLING MULTI
LÅS SPOT AE & FOKUSOMRÅDE TIL
FJERN RØDE ØJNE FRA
GEM ORG.BILLEDE FRA
BLITZTILSTAND TVUNGEN BLITZ
BLITZKOMPENSATION ±0
LUKKERTYPE MEKANISK LUKKER
FILMINDSTILLING
  FILMTILSTAND 1920×1080 60 fps
  FILM ISO AUTO
  MIK.-NIVEAUJUST. 3
  MIK/FJERN-UDLØSN. MIK.