This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Justér visningsindstillingerne.

VISNING

Vælg, hvor længe billederne vises efter optagelse. Farverne kan variere en smule fra dem på det endelige billede.

KONTINUERLIG

Billederne vises, indtil der trykkes på knappen MENU/OK, eller indtil udløserknappen trykkes halvt ned. For at zoome ind på det aktive fokuspunkt skal du trykke midt på kommandohjulet; tryk igen for at annullere zoom.

1,5 SEK/0,5 SEK
Billederne vises i 1,5 sekund (1,5 SEK) eller 0,5 sekund (0,5 SEK), eller indtil udløserknappen trykkes halvt ned.
FRA
Billederne vises ikke efter optagelse.

EVF AUTOROTER SKÆRME

Vælg, hvorvidt indikatorerne i søgeren roterer for at svare til kameraets retning.

Visningen på LCD-skærmen er uændret.


VIS EKS. MAN. TIL.

Vælg TIL for at aktivere eksempelvisningen af eksponering i manuel eksponeringstilstand. Vælg FRA ved anvendelse af en blitz eller i andre tilfælde, hvor eksponeringen muligvis ændrer sig, når billedet tages.

LCD SOLSKINSMODE

Vælg TIL for at gøre skærmvisningen nemmere at læse i stærkt lys.

Tryk på knappen VIEW MODE, og hold den nede for at få vist LCD-solskinsmode.

EVF-LYSSTYRKE

Justér visningens lysstyrke i den elektroniske søger, eller vælg AUTO for automatisk justering af lysstyrke.

EVF-FARVE

Justér visningens farveglød i den elektroniske søger.

LCD-LYSSTYRKE

Justér skærmens lysstyrke.

LCD-FARVE

Justér skærmens farveglød.

FORHÅNDSVIS BILLEDEFFEKT

Vælg TIL for at få vist eksempler på filmsimuleringens effekter, hvidbalance og andre indstillinger på skærmen. Vælg FRA for at gøre skygger ved motivtyper med lav kontrast, motiver taget i modlys samt andre motiver, der er svære at se, mere synlige.

Hvis FRA er valgt, bliver effekterne af kameraindstillingerne ikke synlige på skærmen, og farver og nuancer afviger fra dem på det endelige billede. Visningen justeres dog for at vise effekterne af avancerede filtre samt af indstillingerne for sort/hvid og sepia.

GUIDE INDRAMNING

Vælg typen af gitterlinjer tilgængelig i optagetilstand.

GITTER 9

For billedkomposition efter ”tredjedelsreglen”.

GITTER 24

Et gitter på seks gange fire.

HD-INDRAMNING

Komponér HD-billeder i beskæringen vist af linjerne øverst og nederst i visningen.


AUTOROTER. AFSP.

Vælg TIL for automatisk at rotere ”høje” (portrætorientering) billeder under afspilning.

AFSTANDSMÅLEENHEDER

Vælg enhederne, der anvendes til indikatoren for fokusafstand.