This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Tryk vælgeren op (), til venstre (), til højre () eller ned () for at markere punkter, og tryk på MENU/OK () for at vælge. Knapperne Op, Venstre, Højre og Ned fungerer desuden som knapper til valg af henholdsvis Makro, Filmsimulering, Hvidbalance og Fokuspunkt samt som funktionsknapperne 2 til 5.

For at hindre utilsigtet betjening af vælgeren og knappen Q under optagelse skal du trykke på MENU/OK, til vises. Knapperne kan låses op igen ved tryk på MENU/OK, til ikke længere vises.