This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Knappen DISP/BACK styrer visningen af indikatorer i søgeren og på LCD-skærmen.

Optagelse: Optisk søger

Standard

Information fra


Optagelse: Elektronisk søger

Standard

Information fra

Optagelse: LCD-skærm

Standard

Information fra

Infovisning

Afspilning: Elektronisk søger/LCD-skærm

Standard

Information fra

Infovisning

Favoritter

Den optiske søger kan ikke anvendes til afspilning.


Standardvisning

De viste punkter i den standardvisningerne for den optiske søger og den elektroniske søger/LCD-skærm (vis ) kan vælges som beskrevet nedenfor.

 1. Vælg VIS CUSTOM INDST. i optagemenuen.

 2. Markér OVF eller EVF/LCD, og tryk på MENU/OK.

 3. Markér punkter, og tryk på MENU/OK for at vælge eller fravælge. Valgte punkter indikeres med flueben.

  • GUIDE INDRAMNING
  • ELEKTRONISK NIVEAU
  • AF-AFSTANDSINDIKATOR
  • MF-AFSTANDSINDIKATOR
  • HISTOGRAM
  • BLÆNDE/S-HASTIG./ISO
  • EKSP. KOMPENSATION
  • LYSMÅLING
  • BLITZ
  • HVIDBALANCE
  • FILMSIMULERING
  • DYNAMISK OMFANG
  • BILLEDER TILBAGE
  • BILLEDSTØR./-KVAL.
  • FILMTILSTAND OG OPTAGETID
  • BATTERINIVEAU
 4. Tryk på DISP/BACK for at afslutte, når indstillingerne er som ønsket.

ELEKTRONISK NIVEAU

Valg af ELEKTRONISK NIVEAU viser en virtuel horisont. Kameraet er plant, når de to linjer overlapper hinanden.

Den virtuelle horisont vises muligvis ikke, hvis kameraets objektiv peger op eller ned.


Histogrammer

Histogrammerne viser fordelingen af toner på billedet. Lysstyrken vises af den vandrette akse, og antal pixels vises af den lodrette akse.

Antal pixels

Lysstyrke for pixels

Skygger

Markeringer

Optimal eksponering

Pixels fordeles i en jævn kurve hen over toneområdet.

Overeksponeret

Pixels samles i højre side af grafen.

Undereksponeret

Pixels samles i venstre side af grafen.