This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

I lukkertidsprioriteret AE (tilstand S) vælger du lukkertiden og lader kameraet vælge blændeåbningen. Indstil blænden til A, og drej lukkertidshjulet hen på den ønskede indstilling.

Blænde: A

Lukkertid: 1/1000 sek.

Lukkertid


Lukkertiden kan også justeres i trin på 1/3 EV ved at dreje kommandohjulet.

Hvis du ikke kan opnå den korrekte eksponering ved den valgte lukkertid, vises blænden med rødt, når udløserknappen trykkes halvt ned.

Hvis motivet ligger uden for kameraets måleområde, viser blændevisningen ”– – –”.