This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Vælg funktionerne for knapperne Op, Ned, Venstre og Højre på vælgeren.

Fn-KNAP
Vælgerens knapper fungerer som funktionsknapper.
FOKUSOMRÅDE
Vælgeren kan anvendes til at placere fokusområdet.