This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

  1. Tryk på knappen for at gå i afspilningstilstand.

  2. Tryk på MENU/OK for at få vist afspilningsmenuen.

  3. Tryk selektoren op eller ned for at markere det ønskede menupunkt.

  4. Tryk vælgeren til højre for at få vist indstillingerne for det markerede punkt.

  5. Tryk vælgeren op eller ned for at markere den ønskede indstilling.

  6. Tryk på MENU/OK for at vælge den markerede indstilling.

  7. Tryk på DISP/BACK for at afslutte fra menuen.