This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Indstillingen SELVUDLØSER i optagemenuen tilbyder valg af en ti-sekunders timer til selvportrætter og en to-sekunders timer for at undgå slør som følge af kamerarystelse.

Tryk vælgeren op eller ned for at markere den ønskede indstilling, og tryk på MENU/OK for at vælge.

Lukkeren udløses to sekunder efter, at der trykkes på udløserknappen. Anvendes til at reducere slør, der opstår, når kameraet bevæger sig ved tryk på udløserknappen. Selvudløserlampen blinker, efterhånden som timeren tæller ned.
Lukkeren udløses ti sekunder efter, at der trykkes på udløserknappen. Anvendes til selvportrætter. Selvudløserlampen foran på kameraet lyser, når timeren starter og begynder at blinke umiddelbart, før billedet tages.
FRA
Selvudløser fra.