This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Udløserknap

Eksponeringskompensationshjul

Lukkertidshjul

Tilbehørssko

Blitz

Mikrofon (L)

Søgervindue

Øsken i håndledsrem

Fokustilstandsvælger

Blændering

Fokusring

Objektiv

Forreste ring 1

AF-hjælpelys

Selvudløserlampe

Søgervælger

Mikrofon (R)

Kontakt for TIL/FRA

Knappen Fn (funktionsknap 1)

Batterilås

Hukommelseskortholder

Batterikammer

1 Fjernes ved montering af objektivtilbehør.


Øjesens

Kommandohjul

Stikdæksel

DC-koblingens kabeldæksel

Batterikammerdækslets lås

Batterikammerdæksel

Stativgevind

Højttaler

LCD-skærm

Mikrofon/fjernbetjeningsstik

Mikro USB-stik

HDMI-mikrostik 2

2 Anvend et HDMI-kabel med en længde på højst 1,5 m.


Dioptrijusteringskontrol

Knappen VIEW MODE

Knap (afspilning)

Knappen (slet) (afspilningstilstand)

Knappen Fn (funktionsknap 6)

Knappen Wi-Fi

Knappen Fn (funktionsknap 7)

Knappen DRIVE

Knappen AEL/AFL (autoeksponering/autofokuslås)

Indikatorlampe

Knappen Q (hurtigmenu)

Vælger/funktionsknapper

Knappen DISP (visning)/BACK