This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Batteriet er ikke ladet op ved levering. Oplad batteriet før anvendelse.

 • Kameraet anvender et genopladeligt NP-95-batteri.
 • Det tager omtrent 4 timer at oplade batteriet helt.
 1. Sæt batteriet i opladeren.

  Isæt batteriet i den retning, som mærkaterne viser.

  Opladningslampe

  Pil

  mærkat


  Montér den medfølgende adapter, før du oplader batteriet (adapteren monteres ved forsendelse).

  Adapter

  Det medfølgende vekselstrømskabel er udelukkende til brug med den medfølgende batterioplader. Anvend ikke den medfølgende oplader med andre kabler eller det medfølgende kabel med andre enheder.

 2. Sæt opladeren til.

  Sæt opladeren i en indendørs stikkontakt. Indikatoren for opladning lyser.

 3. Oplad batteriet.

  Tag batteriet ud efter endt opladning.

Indikatoren for opladning

Indikatoren for opladning viser status for batteriniveauet som følger:

Indikator for opladning Batteristatus Handling
Fra Batteri ikke isat. Isæt batteriet.
Batteri fuldt opladet. Fjern batteriet.
Til Batteri oplades.
Blinker Batterifejl. Tag opladeren ud af stikkontakten, og tag batteriet ud.

Frakobl opladeren, når den ikke anvendes.

Fjern snavs fra batteripolerne med en ren, tør klud. Manglende overholdelse af denne anvisning kan forhindre batteriopladning.

Sæt ikke mærkater eller andre genstande på batteriet. Manglende overholdelse af denne anvisning kan gøre det umuligt at fjerne batteriet fra kameraet.

Kortslut ikke batteripolerne. Batteriet kan overophedes.

Læs advarslerne i ”Batteri- og strømforsyning”.

Anvend kun batteriopladere beregnet til brug med batteriet. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre funktionsfejl ved produktet.

Fjern ikke mærkaterne fra batteriet, og forsøg ikke at ødelægge eller fjerne den ydre beklædning.

Batteriet mister gradvist sin ladning, når det ikke anvendes. Oplad batteriet én til to dage før anvendelse.

Opladningstiderne kan forlænges ved meget lave eller meget høje temperaturer.

Opladning via computer

Du kan oplade batteriet ved at tilslutte kameraet til en computer. Tilslut det medfølgende USB-kabel som vist, mens du sørger for at stikkene sættes ordentligt i.

Tilslut kameraet direkte til computeren; anvend ikke en USB-hub eller tastaturet.

Hvis computeren går i dvaletilstand under opladning, standser opladningen. For at fortsætte opladningen skal du deaktivere dvaletilstand på computeren, koble USB-kablet fra og tilslutte det igen.

Opladning kan være umulig alt efter computerens specifikationer, indstillinger eller forhold.

Ikonerne for batteristatus viser batteriets opladningsstatus, når kameraet tændes, og indikatorlampen viser den, når kameraet slukkes.

Ikonet for batteristatus, når kameraet tændes Indikatorlampen, når kameraet slukkes Batteristatus
(gul) Til Batteri oplades.
(grøn) Fra Opladning fuldført.
(rød) Blinker Batterifejl.