This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Vælg lukkertype. Vælg den elektroniske lukker for at slå lukkerlyden fra.

MEKANISK LUKKER
Tag billeder med den mekaniske lukker.
ELEKTRONISK LUKKER
Tag billeder med den elektroniske lukker.
MEKANISK+ELEKTRONISK
Kameraet vælger lukkertype i henhold til optageforholdene.

Hvis ELEKTRONISK LUKKER eller MEKANISK+ELEKTRONISK er valgt, kan du vælge kortere lukkertider end 1/4000 sek. ved at dreje lukkertidshjulet over på 4000 og derefter dreje kommandohjulet.

Uanset den valgte indstilling anvendes den mekaniske lukker ved bevæg. panoramabilleder. Når den elektroniske lukker anvendes, slukker blitzen, lukkertid og følsomhed begrænses til værdier på henholdsvis 1/32000–1 sek. og ISO 6400–200, og støjreduktion ved langtidseksponering har ingen effekt. I serietilstand fastsættes fokus og eksponering ved værdierne for det første billede i hver serie.

Forvrængning kan være synlig på billeder af motiver i bevægelse taget med den elektroniske lukker, mens der kan forekomme streger og tåge kan forekomme på billeder taget under lysstofrør eller anden flimrende eller uregelmæssig belysning. Når du tager billeder med lukkerlyden slået fra, skal du respektere dit motivs billedrettigheder og ret til privatliv.