This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

For å fokusere på nærme avstander, skyv velgeren opp for å velge en makromodus fra alternativene listet opp nedenfor.

Med standardinnstillingene er makromodusvalg tildelt opp-knappen på velgeren (funksjonsknapp 2). For informasjon om å velge rollene som er tildelt funksjonsknappene, se „Funksjonsknappene”.

Du kan også velge makromodus ved bruk av alternativet AUTOFOKUSINNST. i opptaksmenyen.

AV
Makromodus av
MAKRO
Makromodus

Makromodus er kun tilgjengelig med den elektroniske søkeren og LCD-skjermen. Hvis den optiske søkeren eller den doble optiske søkeren / elektroniske avstandsfinneren er på når makromodus er valgt, vil kameraet automatisk bytte til den elektroniske søkeren.

LCD-skjermen og den elektroniske søkeren kan brukes ved korte avstander uten å aktivere makromodus først, men kameraet trenger da lengre tid for å fokusere.

Skyggen fra objektivet kan vises på bilder som er tatt med blits på veldig korte avstander. Zoom ut eller øk avstanden til motivet.