This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Hvis et minnekort er ble satt inn i kameraet, vil dette alternativet formatere minnekortet. Hvis det ikke er satt inn et minnekort, vil dette alternativet formatere det interne minnet.

Alle data—inkludert beskyttede bilder—blir slettet fra minnekortet eller det interne minnet. Pass på at viktige filer er kopiert til en datamaskin eller til annen lagringsenhet.

Batteridekslet må ikke åpnes under formateringen.