This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Juster strømstyringsinnstillinger.

AUTOM. AVSLÅING

Velg hvor lang tid det skal gå uten at kameraet betjenes før kameraet slår seg av automatisk. Kortere tid reduserer tapping av batteriet; dersom AV er valgt, må kameraet slås av manuelt. Legg merke til at i noen situasjoner vil kameraet slå seg av automatisk selv om AV er valgt.

OS STRØMSPARINGSMODUS

Velg for å redusere strømforbruk og for å øke antall bilder som kan bli tatt ved en enkelt lading når bilder komponeres i den optiske søkeren.

Strømforbruk reduseres ikke når den elektroniske søkeren eller den elektroniske avstandsfinneren brukes.

HØY YTELSE

Velg for raskere fokusering og for å redusere nødvendig tid for å starte kameraet på nytt etter at det har blitt slått av.