This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Følg trinnene nedenfor for å fokusere kameraet manuelt.

  1. Skyv fokusmodusvelgeren til M. vil vises på displayet.


  2. Fokuser manuelt ved hjelp av fokusringen. Roter ringen til venstre for å redusere fokusavstanden, til høyre for å øke den.

    Bruk alternativet FOKUSRING i oppsettsmenyen for å reversere rotasjonsretningen for fokusringen.

  3. Ta bilder.

Hurtigfokus

For å bruke autofokus til å fokusere på motivet i valgt fokusområde, trykker du på AEL/AFL-knappen. Bruk denne funksjonen (kun tilgjengelig i manuell fokusmodus) for å hurtig fokusere på et valgt motiv.

Alternativet AUTOFOKUSINNST. > ØYEBLIKKS-AF-INNST i opptaksmenyen bestemmer hvordan kameraet fokuserer når AEL/AFL-knappen trykkes ned. Velg AF-S for enkel AF (fokus justeres hver gang knappen trykkes ned), eller velg AF-C for kontinuerlig AF (fokus justeres kontinuerlig mens knappen trykkes ned).


Kontroller fokus

Følgende alternativer kan brukes til å kontrollere fokus i manuell fokusmodus.

Den manuelle fokusindikatoren

Den hvite linjen indikerer avstanden til motivet i fokusområdet (i meter eller fot i henhold til alternativet som er valgt for SKJERMOPPSETT > FOKUSAVSTAND i oppsettsmenyen), den blå linjen dybdeskarpheten, eller med andre ord, avstanden foran og bak motivet som synes å være i fokus.

Fokusavstand (hvit linje)

Dybdeskarphet (blå linje)

Fokuszoom

For å zoome inn på gjeldende fokusområde for nøyaktig fokusering trykker du på midten av kommandohjulet (hvis er valgt for FOKUSSJEKK, vil kameraet også zoome inn når fokusringen roteres). Trykk på hjulet igjen for å avbryte zooming.

MF-HJELP-menyen kan vises ved å trykke og holde ned midten av kommandokontrollen.

  • STANDARD: Zoom inn på gjeldende fokusområde.
  • DIGITALT DELT BILDE: Viser et delt, svart-hvitt-bilde i midten av bildet. Komponer motivet i området til det delte bildet og roter fokusringen til de tre delene av det delte bildet er korrekt justert.


  • FOKUSTOPPMERKING: Markerer høykontrastskonturer. Roter fokusringen til motivet er markert.

Den elektroniske avstandsfinneren (ERF)

Området i det nederste høyre hjørnet av displayet brukes til fokuszoom når den elektroniske avstandsfinneren (ERF) er aktivert.

Hvis DIGITALT DELT BILDE er valgt, vil den elektroniske avstandsfinneren kun vise midtre segment.