This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Lag et fotografi som kombinerer to eksponeringer.

  1. Trykk på DRIVE-knappen for å vise alternativene for driftsfunksjonen.

  2. Marker MULTIEKSPONERING og trykk på MENU/OK for å velge det markerte alternativet og gå tilbake til opptaksfunksjon.


  3. Ta det første bildet.

  4. Trykk på MENU/OK. Det første bildet vil overlappe visningen gjennom objektivet som en veiledning for å ta det andre bildet.

    For å gå tilbake til trinn 3 og ta om igjen det første bildet trykker du velgeren til venstre. For å lagre det første opptaket og avslutte uten å lage en multieksponering, trykk på DISP/BACK.

  5. Ta det andre bildet.

  6. Trykk på MENU/OK for å lage en multieksponering, eller trykk velgeren opp for å gå tilbake til trinn 5 og ta opp igjen det andre bildet.