This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Lukkerknapp

Eksponeringskompensasjonshjul

Lukkertidshjul

Blitssko

Blits

Mikrofon (L)

Søkervindu

Stroppefeste

Fokusfunksjonsvelger

Blenderring

Fokusring

Objektiv

Frontring 1

AF-hjelpelys

Selvutløserlampe

Søkervelger

Mikrofon (R)

PÅ/AV bryter

Fn-knapp (funksjonsknapp 1)

Batteristroppe

Minnekortspor

Batterirom

1 Fjern når du fester objektivtilbehør.


Øyesensor

Kommandohjul

Kontaktdeksel

Deksel for likestrømkoblingens kabel

Lås til batterikammerdeksel

Batterikammerdeksel

Innfesting til stativ

Høyttaler

LCD-skjerm

Mikrofon-/fjernkontrollkontakt

Micro-USB-kontakt

Mikro HDMI-kontakt 2

2 Bruk en HDMI-kabel som ikke er mer enn 1,5 m lang.


Diopterjusteringskontroll

VIEW MODE (visningsmodus)-knapp

(avspilling)-knapp

(slett)-knapp (avspillingsmodus)

Fn-knapp (funksjonsknapp 6)

Wi-Fi-knapp

Fn-knapp (funksjonsknapp 7)

DRIVE-knapp

AEL/AFL (autoeksponering/autofokuslås)-knapp

Indikatorlampe

Q (hurtigmeny)-knapp

Velger/funksjonsknapper

DISP (display)/BACK-knapp