This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Kontroller kontrasten. Høyere verdier anbefales for motiver som inkluderer både sollys og dype skygger, eller for økt kontrast med motiver som sollys på vann, sterkt belyste høstløv, portretter tatt mot en blå himmel og hvite motiver eller mennesker som er kledd i hvitt; merk likevel at marmorering kan oppstå i bilder tatt med høye verdier. Hvis AUTO er valgt, vil kameraet automatisk velge verdier mellom 100 % og 200 % i henhold til opptaksforholdene.

Alternativ Beskrivelse
AUTO 100%

Øk kontrasten når du tar bilder innendørs eller under overskyet himmel.

Reduser tap av detaljer i høylys og skygger når du fotograferer høykontrastsmotiver.

200%
400%

Dersom AUTO er valgt vil lukkerhastighet og blender vises når utløseren trykkes halvveis ned.

200% er tilgjengelig i følsomhet av ISO 400 og høyere 400% i følsomhet av ISO 800 og høyere.