This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Følgende indikatortyper kan vises under avspilling.

I beskrivelsen som følger vises alle tilgjengelige indikatorer i illustrasjonsøyemed. Faktiske indikatorer kan variere avhengig av kamerainnstillingene.

Den optiske søkeren kan ikke brukes for avspilling.

Dato og tid

Intelligent ansiktsoppdagingsindikator

Indikator for fjerning av rød øyerefleks

Framhev motivet, svakt lys-modus

Posisjonsdata

Beskyttet bilde

Stillemodusindikator

Minneindikator for internminne

Bildenummer

Gavebilde

Fotobokhjelp

DPOF-utskriftindikator

Batterinivå

Bildestørrelse/-kvalitet

Filmsimulering

Dynamisk omfang

Hvitbalanse

Følsomhet

Belysningskompensering

Blenderåpning

Lukkertid

Avspillingsmodusindikator

Merke for opplasting

Favoritter