This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Juster filminnstillingene.

FILM-MODUS

Velg en bildestørrelse og -frekvens for filmer.

ISO FOR FILM

Velg følsomheten for filmopptak.

ISO FOR FILM påvirker ikke alternativet som er valgt for å ta fotografier.

MIK-NIVÅJUSTERING

Juster mikrofonens opptaksnivå.


MIK/FJERNUTLØSN.

Angi om tilbehøret som er tilkoplet mikrofon-/fjernutløserkontakten er en mikrofon eller en fjernutløser.