This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Roter bilder.

  1. Vis det ønskede bildet.

  2. Velg ROTER BILDE i avspillingsmenyen.

  3. Trykk velgeren ned for å rotere bildet 90° med klokken, og opp for å rotere bildet 90° mot klokken.

  4. Trykk på MENU/OK. Bildet vises automatisk i valgt retning når det spilles av på kameraet.

Beskyttede bilder kan ikke roteres. Fjern beskyttelsen før du roterer bildene.

Kameraet kan kanskje ikke rotere bilder som er laget med annet utstyr. Bilder som roteres på kameraet roteres ikke når de vises på en datamaskin eller på andre kameraer.

Bilder som er tatt med SKJERMOPPSETT > AUTOROTER vises automatisk i riktig retning under avspilling.