This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Velg bilder for opplasting til YouTube, Facebook eller MyFinePix.com med MyFinePix Studio (kun Windows).

  1. Velg YouTube for å velge filmer for opplasting til YouTube, Facebook for å velge bilder og filmer som skal lastes opp på Facebook eller MyFinePix.com for å velge bilder for opplasting til MyFinePix.com.

  2. Trykk velgeren til høyre eller venstre for å vise bilder, og trykk på MENU/OK for å velge eller velge bort. Trykk DISP/BACK for å avslutte etter at de ønskete bildene er valgt.

Kun filmer kan velges for opplasting til YouTube.

Kun filmer kan velges for opplasting til MyFinePix.com.

Under avspilling indikeres valgte bilder med ikonene YouTube, Facebook eller MyFinepix.com.

Velg TILBAKESTILL ALT for å fjerne markeringen på alle bilder. Dersom det er mange bilder som påvirkes, vil det muligens ta en viss tid å fullføre handlingen. Trykk på DISP/BACK for å avslutte før handlingen er helt ferdig.

Laste opp bilder (kun Windows)

Valgte bilder kan lastes opp med alternativet YouTube/Facebook/MyFinePix.com Upload i MyFinePix Studio.

Velg med kamera

Laste opp fra datamaskin