This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

 1. Vis oppsettsmenyen.

  1. Trykk på MENU/OK for å vise menyen for gjeldende modus.
  2. Trykk velgeren til venstre for å markere fanen for den gjeldende menyen.

  3. Trykk velgeren ned for å markere oppsettsmenyen fane som inneholder ønsket alternativ.

  4. Trykk velgeren til høyre for å plassere markøren i oppsettsmenyen.

 2. Tilpass innstillingene.

  1. Trykk velgeren opp eller ned for å markere et menyelement.

  2. Trykk velgeren til høyre for å vise alternativer for det markerte elementet.

  3. Trykk velgeren opp eller ned for å markere et alternativ.
  4. Trykk på MENU/OK for å velge det markerte alternativet.
  5. Trykk på DISP/BACK for å gå ut av menyen.