This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Juster følsomheten. Jo høyere følsomhet, desto mindre lys er nødvendig for å ta et fotografi; merk imidlertid at marmorering kan oppstå ved høyere verdier. Velg en verdi i samsvar med opptaksforholdene.

AUTO1/AUTO2/AUTO3
Kameraet justerer følsomheten automatisk i samsvar med motivets lysstyrke.
6400 – 200
Følsomhet er stilt inn på den angitte verdien, som vises på displayet.
H (51200)/H (25600)/
H (12800)/L (100)
Utvidede innstillinger for spesielle situasjoner. Merk at disse alternativene kan produsere marmorering eller redusert dynamisk omfang.

L (100) tilbakestilles til ISO 200 og H (51200) og H (25600) og H (12800) tilbakestilles til ISO 6400 når RAW, FIN +RAW, eller NORMAL+RAW er valgt for bildekvalitet.

AUTO1/AUTO2/AUTO3

Følgende alternativer er tilgjengelige i modusene AUTO1/AUTO2/AUTO3.

Alternativ Standard
STANDARD SENSITIVITET 200
MAKS. FØLSOMHET AUTO1: 800
AUTO2: 1600
AUTO3: 3200
MIN. LUKKERHAST. 1/60

Kameraet velger automatisk en følsomhet mellom standard- og maksimalverdier. Følsomheten heves bare over standardverdien hvis lukkertiden som er nødvendig for å oppnå optimal eksponering er lengre enn den verdien som er valgt for MIN. LUKKERHAST..

Hvis verdien som er valgt for STANDARD SENSITIVITET er høyere enn den som er valgt for MAKS. FØLSOMHET, STANDARD SENSITIVITET blir satt til valgt verdi for MAKS. FØLSOMHET.

Kameraet kan velge lengre lukkertider enn MIN. LUKKERHAST. hvis bildene vil bli undereksponert med den verdien som er valgt for MAKS. FØLSOMHET.