This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Velg lukkertype. Velg den elektroniske lukkeren for å dempe lukkerlyden.

MEKANISK LUKKER
Ta bilder med den mekaniske lukkeren.
ELEKTRONISK LUKKER
Ta bilder med den elektroniske lukkeren.
MEKANISK + ELEKTRONISK
Kameraet velger lukkertype i samsvar med opptaksforholdene.

Hvis ELEKTRONISK LUKKER eller MEKANISK+ELEKTRONISK er valgt, kan lukkertider raskere enn 1/4000 s, velges ved å dreie lukkertidshjulet til 4000 og deretter dreie kommandohjulet.

Uavhengig av alternativet som er valgt, brukes den mekaniske lukkeren for bevegelsespanoramaer. Når den elektroniske lukkeren brukes, slår blitsen seg av, lukkertiden og følsomheten er begrenset til verdier på henholdsvis 1/32000–1 s og ISO 6400–200, og støyreduksjon ved lang eksponeringstid har ingen effekt. I seriemodus er fokus og eksponering fastsatt på verdiene for første bilde i hver serie.

Fortegning kan være synlig i bilder av motiver i bevegelse som er tatt med den elektroniske lukkeren, mens bånding og tåke kan forekomme på bilder som er tatt under fluorescerende lys og annen flimring eller uregelmessig belysning. Når du tar bilder med lukkeren dempet, må du respektere motivets bilderettigheter og rettigheter til privatliv.