This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

BILDE

Slette ett bilde om gangen.

  1. Velg BILDE for SLETT i avspillingsmenyen.

  2. Trykk velgeren til høyre eller venstre for å bla gjennom bildene, og trykk på MENU/OK for å slette (bekreftelsesdialogboks vises ikke). Gjenta for å slette flere bilder.

VALGTE BILDER

Slett flere valgte bilder.

  1. Velg VALGTE BILDER for SLETT i avspillingsmenyen.

  2. Marker bilder og trykk på MENU/OK for å velge eller velge bort (bilder i album eller utskriftskø vises med ).

  3. Når operasjonen er fullført, trykk på DISP/BACK for å vise en bekreftelsesdialogboks.

  4. Marker OK og trykk på MENU/OK for å slette valgte bilder.


ALLE BILDER

Slette alle bilder som ikke er beskyttet.

  1. Velg ALLE BILDER for SLETT i avspillingsmenyen.

  2. En bekreftelsesdialogboks vises. Marker OK og trykk på MENU/OK for å slette alle ubeskyttede bilder. Trykker du på DISP/BACK avbrytes slettingen. Merk at ingen bilder som ble slettet før avbrytelsen kan gjenopprettes.

Er det satt inn et minnekort, påvirkes kun bilder på minnekortet; bildene i internminnet slettes kun dersom det ikke er satt inn noe minnekort.

Hvis det vises en beskjed som sier at de valgte bildene er en del av en DPOF fotobestilling, trykk på MENU/OK for å slette bildene.