This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Still kameraklokka straks fra din tidssone hjemme til den lokale tiden ved din destinasjon når du reiser. For å angi forskjellen mellom lokal tid og tidssonen på ditt hjemsted:

  1. Marker LOKAL og trykk på MENU/OK.

  2. Bruk velgeren for å velge tidsforskjellen mellom lokal tid og tidssonen på ditt hjemsted. Trykk på MENU/OK når du er ferdig med innstillingene.

For å stille kameraklokken til lokal tid, markerer du LOKAL og trykker på MENU/OK. For å stille klokken etter tidssonen ved ditt hjemsted, velg HJEMME. Dersom LOKAL er valgt, vises i tre sekunder når kameraet slås på.