This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

I denne modusen stiller kameraet inn eksponeringen automatisk. Dersom ønskelig, kan du velge forskjellige kombinasjoner for lukkertid og blenderåpning som vil produsere samme eksponering (bytte av program).

For å velge program AE stiller du inn lukkertiden og blenderåpningen på A.

Blenderåpning: A

Lukkertid: A

Dersom motivet er utenfor kameraets målespekter, vil displayene til lukkerhastigheten og blenderåpningen vise „– – –”.


Bytte av program

Dersom ønskelig, kan du dreie kommandohjulet for å velge andre kombinasjoner av lukkertid og blenderåpning uten å endre eksponeringen (bytte av program).

Lukkertid

Blender

De nye verdiene for lukkertid og blenderåpning vises i gult.

For å avbryte en programendring, slå av kameraet.

Bytte av program vil også avbrytes hvis en annen blitsmodus enn av velges.

Bytte av program er ikke tilgjengelig når en annen blitsmodus enn av er valgt eller AUTO er valgt for DYNAMISK OMFANG.