This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Kameraet fokuserer og stiller inn eksponering for fotografier når utløseren trykkes halvveis ned og fokus (AF) og eksponering (AE) forblir låst så lenge utløseren holdes i denne posisjonen. Bruk fokus- og eksponeringslås for å komponere bilder med motiv utenfor sentrum.

 1. Plasser fokusrammen over motivet.

 2. Trykk utløseren halvveis ned for å stille inn fokus og eksponering. Fokusrammen vil bli grønt.

  Denne prosessen kan gjentas så ofte som ønsket før bildet tas.


 3. Komponer fotografiet på nytt. Ikke endre avstanden til motivet når utløseren er trykket halvveis ned.

 4. Trykk utløseren resten av veien ned for å ta bildet.


AEL/AFL-knappen

Fokus og/eller eksponering kan også låses ved bruk av AEL/AFL-knappen.

Fokus og/eller eksponering forblir låst så lenge du trykker på knappen, uavhengig av om utløseren trykkes halvveis ned.

Rollen AEL/AFL-knappen spiller, kan velges ved hjelp av alternativet AE/AF-LÅSEKNAPP i opptaksmenyen:

 • KUN AE-LÅS (standardinnstillingen): AEL/AFL-knappen låser kun eksponering.
 • KUN AF-LÅS: AEL/AFL-knappen låser kun fokus.
 • AE/AF-LÅS: AEL/AFL-knappen låser både fokus og eksponering.

Hvis AE/AF-LÅS PÅ/AV-BR. er valgt for AE/AF-LÅSEMODUS i opptaksmenyen, låses fokus og/eller eksponering når knappen trykkes ned og forblir låst til knappen trykkes ned igjen.


Autofokus

Selv om kameraet er utstyrt med et høypresisjons autofokussystem, kan det være ute av stand til å fokusere på motivene nevnt under.

 • Svært glinsende motiver, som speil eller bilkarosserier.

 • Motiver i rask bevegelse.

 • Objekter som blir fotografert gjennom et vindu eller andre reflekterende ting.
 • Mørke motiver, og motiver som absorberer lys, slik som hår eller pels.
 • Immatrielle objekter som røyk eller flammer.
 • Motiver som har liten kontrast mot bakgrunnen (for eksempel motiver i klær med samme farge som bakgrunnen).
 • Motiver plassert foran eller bak et høykontrastsobjekt som også er i fokusrammen (for eksempel et motiv fotografert mot en bakgrunn med høykontrastelementer).