This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Bruk opptaksmenyene til å justere opptaksinnstillingene. Tilgjengelige alternativer varierer med opptaksmodusen som er valgt.

  1. Trykk på MENU/OK for å vise opptaksmenyen.

  2. Trykk velgeren opp eller ned for å markere ønsket menyelement.

  3. Trykk velgeren til høyre for å vise alternativer for det markerte elementet.

  4. Trykk velgeren opp eller ned for å markere det ønskede alternativet.

  5. Trykk på MENU/OK for å velge det markerte alternativet.

  6. Trykk på DISP/BACK for å gå ut av menyen.