This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Få tilgang til trådløse nettverk og koble deg til datamaskiner, smarttelefoner eller nettbrett. Besøk følgende nettsted for informasjon om trådløse LAN-funksjoner for kameraet og om å laste ned relaterte app-er.

Trådløse tilkoblinger: smarttelefoner

Installer app’en „FUJIFILM Camera Remote” på smarttelefonen din for å bla gjennom bildene i kameraet, laste ned valgte bilder, fjernstyre kameraet eller kopiere posisjonsdata til kameraet. For å koble til smarttelefonen trykker du på kameraets Wi‑Fi-knapp i avspillingsmodus.

Med standardinnstillingene er TRÅDLØS KOMMUNIK. tildelt Wi-Fi-knappen (funksjonsknapp 7). For informasjon om å velge funksjonsknappenes roller, se „Funksjonsknappene”. Du kan også koble til ved bruk av alternativene TRÅDLØS KOMMUNIK. i opptaks- og avspillingsmenyen.


Trådløse tilkoblinger: datamaskiner

Når du har installert „FUJIFILM PC AutoSave”-programvaren og konfigurert datamaskinen som en destinasjon for bilder som kopieres fra kameraet, kan du laste opp bilder fra kameraet med alternativet PC AUTOLAGRE i kameraets avspillingsmeny eller ved å trykke og holde Wi-Fi-knappen nede i avspillingsmodus.