This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Hvis skriveren støtter PictBridge, kan kameraet kobles direkte til skriveren og bilder kan skrives ut uten å først bli kopiert til en datamaskin.


Koble til kameraet

 1. Koble til USB-kabelen som vist, og slå på skriveren.

 2. Slå kameraet på. USB vil vises på skjermen, deretter vises skjermbildet for PictBridge.


Skrive ut valgte bilder

 1. Trykk velgeren til venstre eller høyre for å vise det bildet du ønsker å skrive ut.

  For å skrive ut ett eksemplar av det gjeldende bildet, fortsett direkte til trinn 3.

 2. Trykk velgeren opp eller ned for å velge antall kopier (inntil 99). Gjenta trinn 1–2 for å velge flere bilder.

 3. Trykk på MENU/OK for å vise en bekreftelsesdialogboks.

 4. Trykk på MENU/OK for å starte utskriften.

Hvis ingen bilder er valgt når MENU/OK-knappen trykkes ned, vil kameraet skrive ut én kopi av gjeldende bilde.

Skrive ut opptaksdato

For å skrive ut opptaksdato på bilder, trykk på DISP/BACK i PictBridge-visningen og velg UTSKRIFT MED DATO (for å skrive ut bilder uten opptaksdato, velg UTSKRIFT UTEN DATO). Still inn kameraklokken før du tar bilder for å være sikker på at datoen er korrekt. Enkelte skrivere har ikke funksjonen utskrift med dato.


For å skrive ut fotobestillingen opprettet med FOTOBESTIL. (DPOF) i avspillingsmenyen.

 1. I PictBridge-visningen, trykker du på DISP/BACK for å åpne menyen PictBridge.

 2. Trykk velgeren opp eller ned for å markere UTSKRIFT DPOF.

 3. Trykk på MENU/OK for å vise en bekreftelsesdialogboks.

 4. Trykk på MENU/OK for å starte utskriften.


Under utskrift

En melding vises under utskrift. Trykk på DISP/BACK for å avbryte før alle bilder er skrevet ut (avhengig av skriveren, kan utskriften stanse før gjeldende bilde er skrevet ut). Hvis utskriften avbrytes, slås kameraet av og slå det deretter på igjen.

Koble fra kameraet

Kontroller at beskjeden ovenfor ikke vises, og slå av kameraet. Kople bort USB-kabelen.

Bilder kan skrives fra internminnet eller fra et minnekort som er formatert i kameraet.

Når bilder skrives ut via en direkte USB-tilkobling, velges sidestørrelse, utskriftskvalitet og kantvalg med skriveren.