This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Juster displayinnstillingene.

BILDEVISNING

Velg hvor lenge bilder skal vises etter opptak. Fargene kan avvike litt fra de i det endelige bildet.

KONTINUERLIG

Bilder vises til du trykker på MENU/OK-knappen eller til utløseren trykkes halvveis ned. For å zoome inn på det aktive fokuspunktet, trykk på midten av kommandohjulet; trykk igjen for å avbryte zooming.

1,5 SEK / 0,5 SEK
Bildene vises i omtrent 1,5 sekunder (1,5 SEK) eller 0,5 sekunder (0,5 SEK) eller inntil utløseren trykkes halvveis ned.
AV
Bilder blir ikke vist etter opptaket.

AUTOROT. EVF-VISN.

Velg om indikatorene i søkeren skal dreies for å passe til kameraets retning.

LCD-skjermens visning påvirkes ikke.


F.VIS EKS. M. MOD.

Velg for å aktivere forhåndsvisning av eksponeringen i manuell eksponeringsmodus. Velg AV når du bruker blits eller ved andre anledninger der eksponeringen kan endre seg når bildet tas.

LCD-SOLLYS-MODUS

Velg for å gjøre displayet på skjermen enklere å lese i sterkt lys.

Trykk og hold nede VIEW MODE-knappen for LCD-sollys-modus.

EVF-LYSSTYRKE

Juster lysstyrken for displayet i den elektroniske søkeren, eller velg AUTO for automatisk lysstyrkejustering.

EVF-FARGE

Juster nyansen i displayet i den elektroniske søkeren.

LCD-LYSSTYRKE

Juster skjermens lysstyrke.

LCD-FARGE

Juster skjermens nyanse.

FORHÅNDSVIS BILDEEFFEKT

Velg for å forhåndsvise effektene til filmsimuleringen, hvitbalanse og andre innstillinger på skjermen. Velg AV for å gjøre skygger i lavkontrasts, bakbelyste scener og andre motiver som er vanskelige å se, mer synlige.

Hvis AV er valgt, vil ikke effektene av kamerainnstillinger være synlige på skjermen, og farger og tone vil være forskjellig fra de i det endelige bildet. Displayet vil imidlertid justeres for å vise effektene av avanserte filtre og av monokrome og sepia innstillinger.

INNRAMMINGSGUIDE

Velg typen rammenett tilgjengelig i bildetakingsmodus.

RUTENETT 9

For komposisjon ifølge „tredjedelsregelen”.

RUTENETT 24

Seks ganger fire-rutenett.

HD-INNRAMMING

Ramm –bilder i utskjæringen som vises av linjene øverst og nederst i displayet.


AUTOROTER

Velg for automatisk rotasjon av „stående” (portrettorienterte) bilder under avspilling.

FOKUSAVSTAND

Velg enhetene som skal brukes for fokusavstandsindikatoren.