This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Sett inn batteriet og minnekortet som beskrevet nedenfor.

 1. Åpne batterikammerets deksel.

  Skyv batterikammerets lås som vist og åpne batterikammerets deksel.

  Ikke åpne dekselet til batterikammeret når kameraet er slått på. Dersom denne forhåndsregelen ikke blir fulgt, kan bildefilene eller minnekortene bli skadet.

  Ikke bruk overdreven kraft når du åpner/lukker batteridekslet.


 2. Sett inn batteriet.

  Bruk batteriet til å presse batterilåsen til den ene siden. Sett inn batterikontaktene først i retningen som pilen viser. Kontroller at batteriet er forsvarlig låst.

  Pil

  Batterilås

  Sett inn batteriet i retningen som vises. Ikke bruk makt eller prøv å sette inn batteriet opp ned eller bakvendt. Batteriet vil gli lett inn i korrekt retning.


 3. Sett inn minnekortet.

  Hold minnekortet i retningen som vises, og skyv det inn til det klikker på plass bakerst i sporet.

  Pass på at kortet er i riktig retning; ikke sett det inn skjevt eller bruk makt. Dersom minnekortet ikke er satt inn riktig, eller det er ikke satt inn minnekort, vil vises på LCD-skjermen, og det interne minnet vil bli brukt for lagring og avspilling.

 4. Lukk batterikammerets deksel.


Fjerne batteriet og minnekortet

Før du fjerner batteriet eller minnekortet, slå av kameraet og åpne batterikammerets deksel.

For å fjerne batteriet, press batterilåsen til siden og la batteriet gli ut av kameraet som anvist.

For å ta ut minnekortet, trykker du det inn og slipper det sakte ut. Kortet kan så fjernes for hånd. Når du tar ut et minnekort, kan kortet komme meget raskt ut av sporet. Bruk fingeren til å holde det igjen og slipp så kortet forsiktig ut.