This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Vis stedsdata som er lastet ned fra en smarttelefon og velg om du vil lagre dataen sammen med bildene dine.

GEOTAGGING
Velg om stedsdata som er lastet ned fra en smarttelefon skal lagres på bilder etter hvert som de tas.
POSISJONSINFO
Vis den siste stedsdataen som ble lastet ned fra en smarttelefon.